» Algemene informatie » Leveringsvoorwaarden

Inloggen Atletiek Academie

Gebruikersnaam: *  
Wachtwoord: *  

Wachtwoord vergeten?

 

 

 

 

Leveringsvoorwaarden cursussen en bijscholingen Atletiekunie

De Atletiekunie biedt een uitgebreid pakket aan opleiding- en bijscho­lingsacti­vi­teiten aan. Teneinde duidelijkheid te verschaffen aan deelnemers, opleiders en verenigin­gen inzake de betaling van de deelnemersbijdragen voor deze activiteiten, zijn de volgende regelingen opgesteld.

Voor trainersopleidingen georganiseerd door de Atletiekunie, klik hier

Voor bijscholingen georganiseerd door de Atletiekunie, klik hier

Voor trainerslicentie, klik hier

Procedure Klachtenafhandeling
  • Klachten over door de Atletiekunie georganiseerd kaderontwikkelingsactiviteiten of over bij de activiteiten betrokken personen, dienen altijd schriftelijk te worden ingediend, geadresseerd aan de afdeling opleidingen van het bondsbureau.
  • De ontvangst van de ‘klachten’ brief wordt door de afdeling opleidingen per ommegaande bevestigd. Om een zorgvuldige behandeling te garanderen wordt de klacht in eerste instantie door de portefeuillehouder van de betreffende cursus, in samenspraak met de opleidingsfunctionaris in behandeling genomen. Wij streven ernaar dat binnen vier weken de klacht is behandel en het inhoudelijke antwoord zal worden verstuurd.

Indien de indiener van een klacht zich niet kan vinden in de afhandeling van de klacht, dient hij/zij dit wederom schriftelijk kenbaar te maken. De Werkgroep Technisch Kader, zo mogelijk in overleg met het bestuurslid met opleidingen in zijn/haar portefeuille, zal zich wederom over de klacht buigen, waarna een schriftelijk uitspraak volgt.  Daarna wordt de klacht als afgedaan beschouwd.