ยป Home

Inloggen Atletiek Academie

Gebruikersnaam: *  
Wachtwoord: *  

Wachtwoord vergeten?

 

 

 

 

Welkom op de opleidingensite van de Atletiekunie!

Waar vind ik wat?

Inloggen Atletiek Academie: Hier krijg je als cursist, praktijkbegeleider of opleider toegang tot de Elektronische Leeromgeving van de Atletiekunie. Wil je meer informatie hierover lezen, kies dan voor het menu Atletiek Academie.

 Menubalk bovenin

  • Home: Klik je hierop dan kom je terug op de hoofdpagina van deze website
  • Algemene informatie: Hier vind je informatie over onze manier van opleiden, opleiders, praktijkbegeleiding en onze leveringsvoorwaarden
  • Opleidingen / bijscholingen: In dit menu kun je kiezen voor onze opleidingen en bijscholingen. In de menu’s wordt er onderscheid gemaakt in opleidingen op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen. Daarnaast vind je het doorstroommodel en overige informatie over andere opleidingsactivisten voor verenigingskader
  • Trainerslicentie: In dit menu vind je alle benodigde informatie over de trainerslicentie van de Atletiekunie
  • Atletiek Academie: onze cursisten, praktijkbegeleiders en opleiders werken in een elektronische leeromgeving; de Atletiek Academie. In dit menu vind je alle informatie hierover