ยป Home

Inloggen Atletiek Academie

Gebruikersnaam: *  
Wachtwoord: *  

Wachtwoord vergeten?

 

 

 

 

Welkom op de opleidingensite van de Atletiekunie!

Waar vind ik wat?

Inloggen Atletiek Academie: Hier krijg je als cursist, praktijkbegeleider of opleider toegang tot de Elektronische Leeromgeving van de Atletiekunie. Wil je meer informatie hierover lezen, kies dan voor het menu Atletiek Academie.

 Menubalk bovenin

  • Home: Klik je hierop dan kom je terug op de hoofdpagina van deze website
  • Algemene informatie: Hier vind je informatie over praktijkbegeleiding en onze leveringsvoorwaarden
  • Trainers opleidingen en bijscholingen: In dit menu kun je kiezen voor onze opleidingen en bijscholingen. Er wordt onderscheid gemaakt in opleidingen en bijscholingen op verschillende niveaus en voor verschillende doelgroepen.
  • Trainerslicentie: Hier kun je de trainerslicentie aanvragen, verlengen en de behaalde licentiepunten inzien. Uitgebreide informatie over de trainerslicentie vind je op www.atletiekunie.nl / kenniscentrum / trainer en coach / trainerslicentie
  • Atletiek Academie: onze cursisten, praktijkbegeleiders en opleiders werken in een elektronische leeromgeving (ELO); de Atletiek Academie. Hier vind je de handleiding voor het gebruik van de ELO. 
  • Jury opleidingen en bijscholingen: In dit menu kun je kiezen voor onze opleidingen en bijscholingen. Daarnaast heb je inzage in je juryopleidingen.