» Trainers opleidingen en bijscholingen » Opleidingen » Prestatietrainer (niveau 4) » Rechtstreeks examen  » Prestatie Looptrainer 4

Inloggen Atletiek Academie

Gebruikersnaam: *  
Wachtwoord: *  

Wachtwoord vergeten?

 

 

 

 

Prestatie Looptrainer 4 - rechtstreeks examen


DatumOpleidingVereniging/locatiePlaatsAantalInfoInschrijven
 Prestatie Looptrainer 4: PvB 4.1 Geven van trainingZelfstudie 3/0Infovia vereniging

Rechtstreeks examen - Prestatie Looptrainer 4

Als je rechtstreeks examen wilt doen is het noodzakelijk de onderstaande informatie goed door te lezen. Mochten er toch nog vragen zijn of twijfel je ergens over, neem dan contact op met de afdeling opleidingen van de Atletiekunie 026-4834800.

Inleiding
In onze opleidingsstructuur is het mogelijk om, zonder het volgen van een opleidingstraject, direct de Proeven van Bekwaamheid (PvB) af te leggen. De achtergrond hiervan is dat het competentiegerichte leren uitgaat van het feit dat een trainer op een andere wijze dan door het volgen van een opleiding zich ook de juiste competenties eigen kan maken. Bijvoorbeeld door zelfstudie, samenwerken met ervaren trainers, achtergrond hebben op basis van een bepaalde sport opleiding enz. Om de proeven met succes te af kunnen leggen is de volgende procedure opgesteld.

Procedure
Stap 1: Lees de PvB-beschrijvingen die bij de gewenste opleiding horen. Deze staan onderaan deze webpagina. Maak een inschatting of je de proeven met succes kan afleggen en dat je de benodigde bewijslast kan leveren. De criteria waaraan de trainer moet voldoen staan in de PvB-beschrijvingen vermeld. Uit deze criteria blijkt ook over welke bewijslast/bewijsstukken de trainer moet beschikken om de PvB’s te kunnen afleggen.

Stap 2: Je kunt je inschrijven voor het rechtstreeks doen van PvB’s in bovenstaand kader. Na inschrijving ontvang je een inlogcode voor de Elektronische Leeromgeving (ELO), genaamd Atletiek Academie. In de Atletiek Academie heb je toegang tot een totaalopdracht waarin wordt verwezen naar verschillende leerteksten die je kunnen helpen bij het verzamelen van de bewijslast voor de verschillende PvB’s. Let op; je kunt slechts één bestand uploaden. Zorg er dus voor dat je alle bewijslast in één bestand hebt verzameld voordat je het upload. Op het moment dat je vindt dat je voldoende gewaarmerkte bewijslast (ondertekend door een bestuurslid, praktijkbegeleider of betrokkene die daar zicht op heeft) hebt verzameld kun je een beoordeling aanvragen.

Stap 3: De PvB-beoordeling wordt gedaan door een beoordelaar van de Atletiekunie. Wanneer de beoordelaar vaststelt dat aan alle criteria is voldaan ben je geslaagd voor de betreffende PvB. Indien de beoordelaar vaststelt dat niet aan alle criteria is voldaan wordt de PvB met een onvoldoende beoordeeld. In de toelichting van de beoordeling geeft de beoordelaar suggesties over wat er verbeterd moet worden. PvB 4.1 betreft een portfolio (maximaal 3 pogingen) en een praktijkbeoordeling (maximaal 1 poging).

Stap 4: Indien je bent geslaagd voor de PvB van de opleiding ontvang je je diploma. Deze wordt opgestuurd door de Toetsingscommissie van de Atletiekunie.

Instroomeisen
• Diploma Trainer Loopgroepen of
• Diploma Looptrainer 3 (PvB 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4) of
• Diploma Basis Looptrainer 3 (PvB 3.1) én het certificaat PvB 3.2

Kosten
De kosten voor het afnemen van PvB 4.1 op niveau 4 zijn € 155,- (ledentarief) en € 232,50 (niet-leden tarief). De cursist krijgt één kans om de PvB te behalen.
Wanneer de PvB niet wordt behaald moet deze opnieuw worden aangevraagd en betaald.

Onder leden van de Atletiekunie verstaan we leden via de verenigingen of aangesloten loopgroepen. Het moment van inschrijven bepaalt of je voor het ledentarief in aanmerking komt.

Beschrijving Proeve van Bekwaamheid

Hieronder tref je de PvB-beschrijvingen voor de opleiding aan. Ook kun je hier het Toetsplan downloaden en informatie vinden over de Commissie van Beroep.

Verplichte PvB 
4.1 Geven van training 

Toetsplan PLT4
Toetsplan PLT4

Commissie van Beroep
Commissie van Beroep